loader

Pavla Kocourková

Kontakt:
mob.: 777 893 145
kocourkova.pavla@gmail.com

Nabízené služby:

Nejvýznamnější klienti:

Město Plzeň – Kancelář primátora, Odbor prezentace a marketingu, Belgické velvyslanectví v ČR, Fraternelle du 17 e Bataillon des Fusiliers Belges, Západočeská univerzita v Plzni, Francouzská aliance v Plzni, privátní subjekty

Vzdělání a odborná kvalifikace:

od září 2014 ZČU v Plzni, Pedagogická fakulta, obor Teorie vzdělávání v bohemistice (doktorský obor)
srpen 2011 Azurlingua Nice, Francie (studijní pobyt, 3 týdny)
2008 Institut Européen de Français de Montpellier, Francie (studijní pobyt, 4 týdny)
od 2006 tematická školení a stáže organizované NIDV a Francouzským Institutem v Praze
2002 Université de Perpignan, Faculté des Lettres modernes, Francie (šestiměsíční studijní pobyt)
2000-2006 ZČU v Plzni, Pedagogická fakulta, obor Učitelství českého a francouzského jazyka pro 2. stupeň ZŠ (magisterský obor)

Platforma profesionálních tlumočníků a překladatelů v Plzni