loader

Hana Borova

Kontakt:
mob.: 775 232 785
hana.borova@volny.cz
www.hanaborova.cz

Nabízené služby:

Nejvýznamnější klienti:

BAKKER s.r.o., Brezan Automaterialen bv, ČT 2, Nakladatelství Dona s.r.o., Masokombinát Plzeň s.r.o., Ministerstvo financí, Plzeň 2015 o.s., Škoda JS, Škoda Doosan, Macel Translations bv, OAMP Plzeň, policie, soudy, advokátní kanceláře, notáři a další…

Vzdělání a odborná kvalifikace:

2010–dosud kurzy pro soudní tlumočníky a překladatele pořádané Komorou soudních tlumočníků
2010 doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele na PF UK (právnické minimum)
2010 jmenována Krajským soudem v Plzni soudní tlumočnicí pro jazyk anglický
2009 jmenována Krajským soudem v Plzni soudní tlumočnicí pro jazyk nizozemský
1998 absolventka magisterského studia Filozofické fakulty na univerzitě v Groningenu, Nizozemsko, obor Anglický jazyk a literatura
1994 státní jazyková zkouška z nizozemštiny (Staatsexamen Nederlands als tweede taal, Programma II), Groningen, Nizozemsko

Celkem 8letý studijní a pracovní pobyt v Nizozemsku a půlroční studijní pobyt v Anglii.


Platforma profesionálních tlumočníků a překladatelů v Plzni