loader

Jaroslav Fait

Kontakt:
mob.: 603 548 143
fait@seznam.cz

Nabízené služby:
Přes 20 let praxe v oboru, jako tlumočník a překladatel pracuji od roku 1995. Je to mé hlavní a jediné zaměstnání.
Soudním tlumočníkem pro jazyk německý jsem byl jmenován 18. 11. 2002.

Nabízím všechny druhy tlumočení:

Překlady:

Nejvýznamnější klienti:
Statutární město Plzeň, kancelář primátora, Krajský úřad Plzeňského kraje – projekt regionální kooperace Plzeňského kraje a Vládního okresu Horní Falc, Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury, festival Finále Plzeň, město Regensburg – Kulturní úřad, Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee, obchodní a hospodářské komory (např. RHK Plzeňského kraje, IHK Regensburg, HWK Dresden), soukromé společnosti, advokátní a notářské kanceláře.

Vzdělání a odborná kvalifikace:

1991-1997 studium germanistiky na PF Západočeské univerzity v Plzni zakončené státní zkouškou z jazyka
1994 semestrální stipendium na Filozofické fakultě univerzity Chemnitz-Zwickau
1995-1997 krátkodobé stipendijní pobyty v SRN (7 – 14 dnů): München, Cham, Hohenberg

Další kvalifikace:

2007 kurz tlumočnické techniky pro konferenční tlumočníky na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy
Krátkodobé kurzy pořádané Komorou soudních tlumočníků ČR

Platforma profesionálních tlumočníků a překladatelů v Plzni