loader

Tlumočení

Tlumočení je ústní převod verbálního sdělení z jednoho jazyka do druhého.
Mezi jednotlivé typy tlumočení patří:

Simultánní tlumočení – konferenční s tlumočnickou technikou, probíhá souběžně s projevem řečníka, kdy tlumočník sedí v tlumočnické kabině (uzavřené nebo otevřené), a tlumočení nemá tudíž vliv na délku akce. Každý jazyk má svoji kabinu. Simultánní tlumočení je psychicky i fyzicky velmi náročná činnost, proto se musí tlumočníci zhruba po 15 až 20 minutách střídat. Na akce se simultánním tlumočením proto zajistěte vždy 2 tlumočníky. Tento typ tlumočení je vhodný zejména pro konference, kongresy, přednášky, workshopy, školení, semináře apod.

Simultánní tlumočení – šeptané neboli šušotáž bez tlumočnické techniky, probíhá také souběžně s projevem řečníka, kdy tlumočník sedí či stojí vedle 1-2 posluchačů a šeptem jim tlumočí. Není vhodné pro více posluchačů, protože by tlumočník musel hovořit hlasitěji a rušil by ostatní. Tento typ tlumočení je vhodný pro školení, prohlídky podniků, semináře, výukové programy, kratší přednášky apod. Patří sem i doprovodné tlumočení, kdy tlumočník doprovází svého klienta a simultánně či konsekutivně mu tlumočí vše řečené, např. na semináři nebo jednání.

Konsekutivní tlumočení – probíhá následně po projevu řečníka po úsecích a není k němu zapotřebí tlumočnické techniky.
Dělí se na 2 typy – nízká konsekutiva, kdy řečník pronese několik vět, odmlčí se a tlumočník je převede do druhého jazyka, nebo vysoká konsekutiva – řečník rozdělí promluvu na delší celky (ca. 3-5 min.), při nichž si tlumočník dělá poznámky a v následující přestávce řečené přetlumočí posluchačům. Tento druh tlumočení je časově náročnější, prodlouží celou akci na dvojnásobek a dochází k časovým prodlevám. Je však cenově výrazně výhodnější než simultánní tlumočení v kabině a je vhodný zejména pro pracovní jednání, obchodní schůzky, školení při zavádění nového stroje či softwaru, úvodní projevy na kulturních akcích apod.

Soudní tlumočení – při mnoha úředních úkonech vyžadují státní úřady a soudy tlumočení od registrované soudního tlumočníka (podobně jako u překladu úředních dokumentů), tlumočení je zde podobné jako u tzv. nízké konsekutivy. Je vhodné pro jednání na úřadě, s orgány činnými v trestním řízení, u svatebního obřadu apod.

Před objednáním tlumočení
Podklady – po dvacetileté praxi ve Vašem oboru jsou pro Vás různé odborné pojmy zcela samozřejmé. Nikoliv však pro 99,9 % české populace včetně tlumočníka, který musí znát i jejich cizojazyčné ekvivalenty. Čím více podkladů, glosářů a informací o jednání, školení nebo přednášce bude tlumočník mít, tím lépe se může na tlumočení připravit.

Dobrý řečník je především u simultánního tlumočení základním předpokladem úspěchu. Tedy takový řečník, který nejlépe mluví spatra, pomalu, jasně a používá krátké věty. Velice obtížné je tlumočit přednášejícího, který rychlostí blesku přečte předem připravený text plný čísel a odborných pojmů a přitom špatně vyslovuje. Mějte prosím i toto na paměti při organizaci Vaší akce.


Platforma profesionálních tlumočníků a překladatelů v Plzni