loader

Marie Paulusová

Nabízené služby:

Nejvýznamnější klienti:
OSF Praha, Kancelář primátora města Plzně, Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeňská filharmonie, Západočeská univerzita, UMPRUM, Asociace animovaného filmu, Aspen Institute Prague, Ministerstvo práce a sociálních věcí, AIMTEC, AXA Česká republika, Plzeňský architektonický manuál, Divadlo bratří Formanů, Festival Finále Plzeň, Festival Skupova Plzeň, Festival Animánie, Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury (tlumočení v průběhu projektu + oficiální překladatelka projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 v letech 2011 – 2014)

Vzdělání a odborná kvalifikace:

1995–2002 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
(Magisterské obory Anglistika a amerikanistika, Germanistika)
2005-2006 Federation University Australia
Pracovní stáž
2001 Universität Hamburg, Německo
Studijní pobyt
2000 University College Dublin, Irsko
Studijní pobyt

Platforma profesionálních tlumočníků a překladatelů v Plzni