loader

Překlady

Překlad je písemné převedení textu z jednoho jazyka do druhého.
Nabízíme běžné překlady, soudní překlady a překlady pomocí nástrojů CAT.

Soudní překlad – jiné názvy: ověřený překlad, úřední překlad, překlad s razítkem.
Jedná se o překlad úředního dokumentu, který provede překladatel vedený v evidenci soudu, tj. „s razítkem“. Jeho překlad má právní účinnost stejně jako originál. Pro soudní překlad potřebujete buď originál dokumentu, který překladatel sváže s překladem, nebo ověřenou kopii dokumentu, pokud si chcete originál ponechat. Kopii lze nechat ověřit u notáře nebo na poštách a jiných stanovištích Czech-Pointu. Pokud nemáte možnost se fyzicky dostavit, lze vše poslat poštou.

Soudní překlad se vyžaduje především u těchto dokumentů:

  1. • rodné listy, oddací listy, úmrtní listy
  2. • výpisy z obchodního či trestního rejstříku
  3. • vysvědčení, diplomy
  4. • smlouvy
  5. • výpisy z účtu.

 

Překlad podporovaný počítačem (CAT) je překlad, při němž počítačový software překladateli umožňuje využít databázi předchozích překladů či glosářů a obecně mu pomáhá při rutinních činnostech. Tento způsob překladu je vhodný pro udržení konzistentní terminologie, pro texty, ve kterých se termíny či fráze často opakují, nebo pro aktualizaci starších textů (např. výročních zpráv).


Platforma profesionálních tlumočníků a překladatelů v Plzni