loader

Ceny

Nejčastější zúčtovací jednotkou překladu je jedna normostrana (1 NS), která má rozsah 1 800 úhozů, tzn. 1 800 znaků včetně mezer. Dle dohody je možné účtovat i v jiných jednotkách, např. slovo či hodina práce (především u jazykových korektur nebo přepisů audio textů). Cena překladu se obvykle určuje podle délky zdrojového textu, u needitovatelných formátů jako PDF podle délky cílového překladu.
Kalkulace ceny za překlad je vždy individuální a odvíjí se od různých faktorů – kromě délky textu záleží i na požadovaném termínu dodání, formátu výchozího textu, míře odbornosti výchozího textu nebo jazyku cílového textu. Náklady na překlad do cizího jazyka jsou vyšší než do rodného jazyka, protože je do ceny nutné zahrnout i kontrolu překladu rodilým mluvčím a následnou finalizaci textu.

U tlumočení se většinou účtuje celý den, půlden nebo jednotlivé hodiny. Při tlumočení v jiném městě, než je bydliště tlumočníka, se dále účtují náklady na cestu a případně ubytování.
Pro cenový odhad konkrétní zakázky nás prosím kontaktujte – kontaktní údaje naleznete na záložkách kontakty nebo náš tým.


Platforma profesionálních tlumočníků a překladatelů v Plzni